reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Puintraining in Hoogezand

Vanavond stonden we met de hele groep weer op een puinlokatie in het centrum van Hoogezand.Voor Lucas de gelegenheid om twee dagen na zjn examen eens op de verwijzingen te letten.Alva moest zoeken naar drie slachtoffers die volkomen uit het zicht lagen onder een zware bedekking, dit gaf geen enkel probleem met de hond is dus niets aan de hand.Ook Ezra van Kor deed het weer perfect zodat Roel opmerkte" Kor je moet toch eens voor het examen gaan de hond doet het leuk".
Ook de pups werden niet vergeten en de eerste blafjes bij een persoon zijn al beloond.Voor iedereen werd er op verwijzingen geoefend,en voor dat je het weet konden we al weer stoppen omdat we midden in een woonwijk zitten en we morgen naar onze werkgever moeten waar je ook rekening mee dient te houden.
Deze week komen we nog terug om wat uitgebreider te oefenen.

Examen's in Bad Berka

Afgelopen weekend waren er internationale examen's in Bad Berka.In het gebied waar we zaten waren vele overstromingen en wegen afgesloten en daardoor de examenlokaties lastiger bereikbaar maar toch kon alles wel doorgaan.De keurmeester op het appél en hindernisveld keurde behoorlijk soepel z.g. wetterpunkte, waardoor er hogere punten werden uitgedeeld dan anders ook al omdat bij het dirigeren startafstanden zelf bepaald mochten worden.
Het puinexamen werd gehouden op een lokatie wat normaal een mooie traininglokatie zou zijn geweest, er moest gezocht worden tussen en in machines en op grote hoogtes, echter dit terrein had volgens het examenreglement niet goedgekeurd mogen worden.
Voorgeschreven is 80% puin en maximaal 20% bebouwing.Daardoor kon het gebeuren dat door dal en valwinden de slachtoffers op grote afstand werden geroken soms op wel 200 meter maar uiteindelijk de hond vlakbij gekomen er geen of onvoldoende geur aanwezig was zodat de hond niet tot een verwijzing kon komen.Voor de A kandidaten worden de slachtoffers eenvoudiger weggelegd en op een kleiner zoekgebied maar ook daarvoor hetzelfde er is geen puin.In ieder geval zijn twee kandidaten van ons geslaagd voor het A puinexamen,dat zijn de lachende rooien op deze foto.Onze B kandidaat lacht een beetje maar dat heeft te maken dat hij gezakt is voor vlakte A en Puin B, het is zuur als je hond wel de slachtoffers vindt maar dat de keurmeester dit afwijst.Maargoed blijven lachen en doorgaan binnenkort is er nog een internationaal examen in België wellicht gaat het daar beter!
Meer foto's in ons fotoalbum 2013

20130601BadBerka 8

Instortingen in Hoogezand

Gisteravond verzamelden we ons met 9 honden en hun geleiders op een slooplokatie in Hoogezand.Al vele jaren mogen wij van Lefier naar tevredenheid op hun sloopprojecten oefenen onlangs nog in de stad Groningen.Het zijn woningen van 42 jaar oud die indertijd door Silenka(tegenwoordig PPG) voor hun personeel neergezet zijn.
Het terrein bestond uit veel puin en halfgesloopte huizen en voor ons een goede oefenmogelijkheid.De honden hadden geen moeite met het vinden van de in kruipruimtes en her en der liggende kasten weggelegde slachtoffers.
Ook Tjeerd en Roel zijn na het slagen van hun reddingshondgeschiktheidsproef toegelaten tot de reddingshondopleiding en mochten voor het eerst in een woning drie slachtoffers verwijzen,niet gemakkelijk maar het begin is er.Natuurlijk mochten de twee pups en de jonge hond ook even op het puin wat speeloefeningen doen,dit is belangrijk om ze te leren om zich zeker op het puin en in rommel vrij te bewegen en al die gekke slachtoffers leuk te vinden.
Zo tegen half tien hebben we het sloopterrein weer afgesloten en zijn we naar huis gegaan want de wekker loopt de volgende dag ook weer af om naar het werk te gaan.
Voor ons was het een goede laatste voorbereiding op het internationaal examen van eind deze week in Duitsland.Lefier en Marcel Krans bedankt!

Examen's voor aankomende reddingshonden

Vanochtend waren de eerste mensen om 7.00 uur op ons trainingsveld om met de voorbereidingen te beginnen voor de Basiscursus A en B examen's.
Om 9.00 uur precies konden we starten met de examen's  onder de ambterende keurmeester Mevrouw Esther Lubbe met de examenleider Lucas deze heeft de kandidaten ook opgeleid.
Als hulppersoneel waren diverse groepsaangeslotenen actief zodat het examen een mooi vlot verloop had.Zoals vaak met examen's  zijn er een aantal geslaagden en ook een paar gezakten.
Twee kandidaten zijn nu zover dat ze verder met de reddingshondenopleiding kunnen beginnen.Rond 13.30 kon het examen afgesloten worden met een nazit in onze botenloods.
Sebastijan heeft foto's gemaakt die u in ons fotoalbum 2013 elders op deze site kunt bekijken.

20130525examen 28

Puintraining aan het Engelse kamp

Vanavond stonden we met een aantal mensen in een miezierige regen te oefenen op het puin van de rode toren.Op het zoekterrein
hadden we een vijftal verstopplaatsen gemaakt en de examenhonden hadden vanavond hun generale repetitie, dat betekende dat men
vooraf niet wist waar het mogelijke slachtoffer verstopt was en het kwam er dus op aan dat de hond goed dirigeerbaar moest zijn en het niet zichtbare slachtoffer duidelijk  aanblafte.
Daarnaast hebben we nog een aantal duurblafoefeningen gedaan
en voor de pup wat speeloefeningen op het puin.Het was een korte maar goede trainingsavond.
Morgenavond zijn we weer op ons trainingsveld te vinden.

Subcategorieën

Dutch English French German Italian Spanish