reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

De opmaat naar de inzettest

We hebben gisteren uitgebreid geoefend in het puin van de kantorenflat.Door ziekte van de webmaster komt het verslag hierover wat later deze week.

zoeken in het puin van de rode toren

In dichte mist verzamelden we ons om 9.00 uur aan de voet van de 14 verdiepingen hoge kantorenflat in de stad Groningen. Eerst gingen we in groepjes verstopplaatsen bouwen waarna we starten voor alle honden met de verwijs- en aanblafoefeningen met daarna een zoekoefening.Na de middagpauze nog motivatieoefeningen in het zware betonpuin met gaten en veel betonijzer. Dat ging zo door tot 15.00 uur vervolgens nog even een nazit en om 17.30 besloten de laatste mensen om ook maar naar huis te gaan.
Op de foto ziet Esther in een open verstek met Bello
Foto Sebastijan,meerdere foto's in ons fotoalbum 2013 puinzoeken
20131005 23

puinverwijzigingen

Vanochtend begonnen we om 9.00 uur met het bouwen van een aantal verstekken waarna we gingen verwijzen op slachtoffers in de halfopen en gesloten verstekken.Dat ging zo door tot de pauze waarna we voor de gevorderden een zoekoefening maakten en voor de onervaren honden verwijzingen in verschillende moeilijkheden van de verstekken. Ervoor en erna wat uitleg over de schadeplaatsmarkeringen zoals die internationaal gebruikt worden.
De tijd vloog voorbij en voor dat we het wisten konden we weer naar huis.

insarag

Brandweer Smallingerland

Vanochtend om 7.30 stonden een paar mensen van ons bij de botenloods, de boten werden aangekoppeld en we vertrokken naar Drachten.Daar werden de havenfeesten georganiseerd en een onderdeel daarin was de open dag van de Brandweer Smallingerland, een leuk korps waar we ook al eens hebben mogen oefenen.Aangekomen in Drachten begonnen we ons plekje in te richten en niet veel later kwamen de rest van onze mensen aangereden en gezamenlijk staken we de handen uit de mouwen.In samenwerking met de brandweer hadden we een leuke act bedacht.De honden en de mensen gingen via een brandwenteltrap het dak op waar de hond zijn harnas aankreeg en samen met de hondengeleider onderaan het manbakje werden aangekoppeld.Vervolgens ging de ladder nog verder de lucht in en boven het publiek werd nog wat gedraaid waarna de geleider met hond abseilde naar beneden. Op de grond verzorgden we diverse demonstraties op de hindernissen en met medewerking van het publiek ook nog verwijzingen op slachtoffers.Ook onze kraam hadden we ingericht om het publiek wat voorlichting te kunnen geven.De organisatie had alles goed onder controle en het verliep dan ook vlekkeloos, ook het natje en droogje werd goed verzorgd en natuurlijk was het weer ook geweldig en daardoor ook veel bezoekers die konden genieten van de vele kramen en demo's.Om 17.00 werd de dag afgesloten en we kregen als dank nog een staatslot en voor ieder een roos.Hopelijk valt erop ons nummer een leuke prijs want dat kunnen we goed gebruiken om ons draaiende te houden. Diverse foto's staan in ons fotoalbum 2013 met de naam "open dag brandweer Smallingerland" als er de komende dagen meer foto's bijkomen dan zullen we die daar nog aan toevoegen.

20130921brandweer Smallingerland 14

Subcategorieƫn

Dutch English French German Italian Spanish