reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

Door Myrthe Vos afd.communicatie Nijestee

Zoekactie op sloopterrein Stephensonstraat
In oktober is de sloop aan de Stephensonstraat gestart. Het streven is dat alle woningen voor de kerst van 2017 gesloopt zijn. In de tussentijd dient het terrein niet alleen als sloopterrein, maar ook als oefenterrein. Nijestee stelt het gebied beschikbaar aan stichting reddingshond.nl om te trainen.
Zoekactie
Op het terrein worden onder andere zoekacties in scene gezet. Een deelnemer wordt verstopt in één van de woningen die nog overeind staat. Vervolgens wordt de hond erbij gehaald om de verstopte persoon te vinden. De hond heeft geleerd om te zoeken op mensengeur. Al snel krijgt hij door in welke woning hij moet zijn, en volgt een spoor. Na een paar minuten heeft de hond de deelnemer gevonden, en begint (enorm) hard te blaffen. Dit is een teken voor zijn baasje dat hij “zijn” geur heeft gevonden.
Waarom trainen op een sloopterrein?
Reddingshonden zijn van groot belang bij zoekacties. Dit kan zijn bij vermissingen, zowel in het water als landelijk gebied, sneeuw- en lawinegebieden en bij instortingen van gebouwen. Om de honden klaar te stomen voor hun taak, wordt er geregeld getraind. Een sloopterrein is daarvoor erg geschikt, omdat het alle facetten heeft. Door de sloop ontstaat er voor de honden continu een nieuwe (oefen)situatie. Dat zij steeds in een nieuwe situatie trainen is belangrijk om ze zo goed mogelijk voor te bereiden op de praktijk.
Zoekactie
Duitse herder Ido-Alva Kiridesja heeft het slachtoffer op de wc gevonden en zelf de deur opengemaakt.
Het wachten is nu op de hondengeleider.


Op de foto hieronder klimt een slachtoffer in een afgesloten container en de hond moet het maar uitzoeken.
Sloop 1

Dutch English French German Italian Spanish