reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 56 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen en huishoudelijke apparaten!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

waterzoeken op het Woldmeer

De eerste deel van de ochtend was onze groep gesplitst, vier mensen van ons waren vanaf 9.00 uur op puppy- en GG1 cursus bij Stichting Hondensport Groningen.De andere vier waren onder leiding van Esther vanaf 9.00 uur te vinden aan de boorden van het Woldmeer om daar te trainen op vlakteverwijzingen.Zo tegen 11.30 uur kwam Lucas met de boot en gingen we samen verder met het waterzoeken, iets wat veel tijd kost, maar ondanks de forse wind en golfslag was het bij een temperatuur van 18 graden goed toeven op het water.De honden lieten ook keurig werk zien en als dit zo doorzet dan hebben we binnen een jaar nog een drietal honden klaar om op het water ingezet te kunnen worden. Ook hebben we nu een vaste schipper in opleiding, een schipper bij ons wordt aangestuurd door de hondengeleider maar mag nooit de veiligheid van schip en opvarenden in gevaar brengen dus indien nodig moet hij dus zelfstandig handelen. Na de training nodigde Marcel ons uit om gezamenlijk een visje te gaan eten bij JP viskraam op het industrieterrein Driebond.De honden van Lucas kregen een zoute haring.Daarna gingen we naar de botenloods om alles weer inzetgereed te zetten en dan is het weer zomaar 17.00 uur voordat we aan ons weekend gaan beginnen.
Er zijn foto's gemaakt door Sebastijan die in ons fotoalbum waterwerk 2013 te zien zijn.

Op onderstaande foto ziet u Marcel onze Schipper i.o. nu nog bezig als Dekzwabber,en als oud marinier gaat hem dat goed af.

20130622WoldmeerMeerstad 15

Dutch English French German Italian Spanish