reddingshondlogo

Stichting Reddingshond NL

informatie  06 2553 5529

 

Reddingshonden in Nederland

Wij zijn het adres voor het opleiden van uw huishond  of werkhond. 

Onze honden worden wekelijks op verschillende slooplokaties in stedelijke gebieden getraind zodat we telkens weer een nieuwe oefensituatie hebben zodat je ook echt kunt leren, ook oefenen wij voor het opsporen naar vermiste personen in het veld,bos,water,sneeuw etc.
Het opleiden van een reddingshond is niet zo maar wat daar is toch wel een aantal jaren voor nodig en zeker belangrijk dat je daarnaast over een trainingsveld kunt beschikken waar je ook de gehoorzaamheids- en hindernisoefeningen kunt leren, dat hebben wij aan de Koeriersterweg tegenover huisnummer 52 postcode 9727 AD Groningen
Wekelijkse oefenuren draaien is een must als je dat niet doet kan je geen betrouwbare zoekhond hebben. En natuurlijk afsluiten met de internationale certificaten van de reddingshondenorganisatie als bewijs dat het ook goed is, deze zijn in Nederland erkend door de Raad van Beheer en internationaal toonaangevend! Dat bewijst de praktijk ook wel en is ook nog eens door de UNHCR geoormerkt als het programma wat op het hoogste niveau staat.

Te vaak zie je berichten in de media voorbijkomen waarbij z.g. zoekhonden ingezet worden die niet capabel zijn.Geen certificaten hebben of goedgekeurd door eigen clubmensen!

Wij stellen ons op het standpunt dat de hulpverlening in Nederland een overheidstaak is.Mochten zij op een bepaald moment niet of onvoldoende kennis in huis hebben maar wel kunnen ontvangen van professionele burgerhulpverleners zoals wij dat zijn dan kan dat. Uiteindelijk gaat het erom dat bij het opsporen van vermiste personen bij de families en vrienden geen valse verwachtingen gewekt moeten worden.

Om die redenen volgen wij uitsluitend het internationale IRO programma en komen alleen als de meldkamer ons vraagt en conformeren ons tijdens het uitvoeren van een opdracht aan de leidinggevenden van de betreffende overheidsdienst!

Een van onze leden heeft als eerste Nederlander na een zware test een plaats verdiend in het USAR team van de Internationale Reddingshonden Organisatie deze mogelijkheden zijn er ook voor u.Daarna zijn er nog twee mensen door ons opgeleid die dit ook is gelukt.
Om ons in staat te stellen onze medemens te blijven helpen, zijn we blij met elke gift of donatie die u ons geeft.Dat kan ook in natura zijn b.v. schenk ons uw oude metalen!
Stortingen op NL58RABO 0132336111 t.n.v. Stichting Reddingshond NL te Groningen.
Gemotiveerde vrijwilligers zijn welkom,vraag informatie.

gebouwentraining stephensonstraat

Afgelopen zaterdag hebben we in de Grunobuurt getraind aan de Stephensonstraat met dank natuurlijk aan het sloopbedrijf Bork en de woningcorperatie Nijestee al jaren ondersteunen zij ons evenals trouwens andere sloopbedrijven in de lande door hun lokaties beschikbaar te stellen. Zo zijn we op dit moment ook in het noorden van de stad Groningen aan het oefenen waar Dusseldorp in opdracht van Nijestee een groot kantorenflat met laagbouw aan het "demonteren" zijn.

Voor ons geeft dit goede mogelijkheden om in alle fases van de onmanteling steeds weer nieuwe oefensituaties te hebben, dit is van groot belang want om een goede betrouwbare hond te trainen moet je iedere keer iets anders hebben want als je dat niet zou doen dan zal elke hond direct naar dezelfde plek gaan lopen en dan lijkt het misschien zo dat je hond zijn werk doet maar dat is niet zo, want je bent dan bezig met een circuskunstje en dat gebeurt al veel te veel.
Daarom werken wij uitsluitend met het wereldwijde IRO programma voor reddingshonden en onze honden worden op dat niveau gecertificeerd!
Zowel praktijk als de gehoorzaamheid- en hindernisoefeningen moeten optimaal zijn om te kunnen worden ingezet. Dit kost veel energie en vrijetijd want dit mooie werk als profesioneel vrijwilliger doen wij naast onze normale baan.


Wij stellen ons op het standpunt dat de overheid verantwoordelijk is voor de hulpverlening echter daar wij zij zelf niet de kennis en/of mankracht in huis hebben kunnen ze een beroep op ons doen. Wij zijn in deze dus ketenpartner.Dat betekend dat wij niet het " internet of social media" afstruinen op incidenten maar uitsluitend komen als de meldkamer ons dat vraagt. Of in het geval van aardbevingen in het buitenland het USAR team van de IRO.
Wij kunnen ingezet worden bij vermissingen in het water,landelijke gebieden en stadsparken,sneeuw-en lawinegebieden  en bij instortingen van gebouwen.
Mocht u ons werk willen steunen dan graag, u denkt er misschien niet direct aan maar als kleine erkend goed doel instelling worden we vaak vergeten dat kunnen wij ook onszelf verwijten maar wij kunnen eigenlijk niet aan fondsenwerving doen omdat we gewoon ook daar de financiele middelen niet voor hebben, maar weet je, je zult zelf maar eens je geliefde of collega vermist hebben en dan staan wij wel klaar.

Taiwan 9 2 2016 3

Taiwan 9 februari 2016

Puintraining panden Stephensonstraat

Al vroeg vanmorgen verzamelden wij ons aan de Stephensonstraat 33 te Groningen.De hele straat en een stukje aan de Paterswoldseweg en aan het Hoornse diep worden gesloopt. De verschillende teams werden verdeeld over de straat en doordat de panden doorgebroken waren konden ze verschillend oefeningen doen. Er werd gestart met dirigeeroefeningen waarbij sommige geleiders hun honden vanaf buiten door de panden moesten dirigeren(sturen).Vervolgens werden de honden hoog in de zoekdrift gezet om hun beloning te willen zoeken.Voor de ervaren honden werd er een zoekactie in scene gezet waarbij de honden zelfstandig het slachtoffer in de verschillende panden dienden te vinden, pas nadat de hond het goed verstopte slachtoffer hadden aangeblaft mocht de hondengeleider naar binnen en door op het geluid van het aanblaffen af te gaan konden zij bij het slachtoffer komen. Afsluitend voor elke hond nog een aanblafoefening op het slachtoffer daarna was het tijd om naar ons trainingsveld te gaan om daar verder te oefenen met de gehoorzaamheid- en hindernisoefeningen.

IMG 1159

Symposium waterongevallen

gisteren en vandaag zijn wij als ketenpartner uitgenodigd op dit symposium georganiseerd door brandweer fryslán te Leeuwarden. Het doel is kennismaken en kennis uitwisselen hoe om te gaan met waterongevallen. Vanuit heel Nederland waren leidinggevenden van brandweer en politie aanwezig, om de diverse workshops te bezoeken. Ook zijn er een aantal toeleveringsbedrijven aanwezig zoals Safety Fire Products uit Winschoten en Visser uit Leeuwarden.

wij zijn aanwezig met onze boot en honden en met onze kennis willen we de mensen laten zien wat er allemaal voor nodig is om een betrouwbaar hondenteam op te leiden en als ketenpartner met onze kennis die bij de overheidsdiensten niet of onvoldoende aanwezig is hun te ondersteunen.

het begint bij een goede scholing en veel oefenuren maken en daar zijn wij in Nederland de aangewezen stichting voor.

beide dagen waren zeer druk bezocht we hebben veel mensen gesproken,contacten kunnen verstevigen en nieuwe contacten kunnen leggen.

foto,s zijn te vinden op 112fryslan.nl

 

 

Beoordeling

Afgelopen zaterdag zijn twee van onze mensen geslaagd voor de reddingshondgeschiktheidsproef en mogen nu van start voor de internationale reddingshondopleiding.
Vanaf deze plaats feliciteren wij Atsje van de Water met Pip en Vincent van der Wal met  Bodhi voor hun behaalde resultaat.
examen collage2 600x393

sloop Grunobuurt 2e fase

We zijn alweer actief in het voormalige UWV gebouw aan het trainen maar nu ook in de Stephensonstraat en omgeving waar de sloop 2e fase van de Grunobuurt is begonnen.
Voor onze beginnende mensen een uitstekende plek om de basisbeginselen die zij op het trainingsveld hebben geleerd hier in de praktijk te brengen. 
Het is namelijk noodzakelijk dat je hond op afstand kan werken en dan ook nog dirigeerbaar is en hindernissen zoals kruipluiken, wiebelende planken, glas, puin e.d kan nemen zonder gestrest te worden.
Ook vinden wij het belangrijk dat je hond het slachtoffer goed en doorlopend kan aanblaffen en niet van het slachtoffer wegloopt, iets wat je elders nog vaak ziet gebeuren.
We zijn dank verschuldigd aan de mensen die het regelmatig weer mogelijk maken om op de sloopwerken te kunnen oefenen zodat wij betrouwbare internationale reddinghonden kunnen opleiden.Puintraining is een van onze disciplines als je dat goed beheerst dan stelt het zoeken in bos-en heidevelden niets meer voor. De disciplines waarin onze honden getraind worden zijn zoeken in gebouwen,puingebieden,sneeuwvelden,bos en heide velden, speuren aan een 10 meter speurlijn,en vanaf een boot waterslachtoffers op grote diepte lokaliseren.
IMG 1141

Subcategorieƫn

Dutch English French German Italian Spanish